Tradiční výrobce kysaného zelí

Kontaktujte nás

O nás

Na převážné většině zemědělské půdy v katastru obce Bolehošť dnes hospodaří AGROSPOL Bolehošť, a. s.. Společnost celkem obhospodařuje 1 250 ha zemědělské půdy prostřednictvím čtyř výrobních úseků - rostlinné a živočišné výroby, zahrady a zelárny.

Prioritami hospodaření AGROSPOLU je výroba kysaného zelí. Tomu je přizpůsobena struktura a zaměření celé rostlinné výroby. Podnik věnuje pozornost především krmným obilovinám, kukuřici na siláž a vojtěšce. Z tržních plodin pak ozimé řepce a okrajově potravinářské pšenici.

Zahrada mimo svou tradiční letní produkci rajčat, paprik a okurek využívá zasklené plochy pro předpěstování sadby zeleniny pro drobný prodej a především pak sadby kruhárenských odrůd zelí pro vlastní polní výsadbu. 

AGROSPOL navázal na silnou tradici pěstování a zpracování zelí, kterou v posledních několika letech dopracoval až do produkce finálního výrobku - především v sáčcích baleného kysaného zelí. Specifická chuť daná přírodními podmínkami bolehošťských zelnic, vysoká kvalita kysaného zelí vyráběného ve vlastní kysárně.

Pracovní doba zahradnictví

Po-Pá 7:00-11:00 | 12:00-15:30

Priority hospodaření AGROSPOLU

kysané zelí
výroba mléka
kukuřice
řepka
rajské
papriky
okurky
pšenice

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

Kontaktujte nás

Napište nám

© 2023 Agrospol Bolehošť, a.s. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů